Prava putnika

Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 2011. o  pravima putnika u autobusnom prometu.

SAŽETAK

Neovisno o određenim izuzetcima ova Uredba vrijedi za usluge prijevoza putnika u linijskom autobusnom prometu * za grupe putnika koje nisu pobliže određene, kod kojih se mjesto polaska i odredište nalaze unutar Europske unije (EU) i kod kojih planirani put iznosi 250 km ili više. Neke od odredaba vrijede za sve prometne usluge, uključujući i prometne usluge na kraćim relacijama. Odredbe ove Uredbe vrijede od 1. ožujka 2013. godine.

Nova prava putnika na dužim relacijama (npr. preko 250 km) uključuju između ostalog i sljedeće:

Pravo na pomoćne usluge u slučaju otkaza prijevoza ili kašnjenja polaska prijevoza:

Kod vožnji u linijskom prometu sa dužinom više od tri sata putnici imaju pravo na pomoćne usluge u slučaju otkaza prijevoza ili kašnjenja od više od 90 minuta. U to spadaju mali obroci, obroci ili osvježenja te, ako je potrebno, smještaj. (Prijevoznik moze ograniciti ukupne troskove po putniku do dvije noći uz ukupne troškove od najviše EUR 80,00 po noćenju. Nije dužan da preuzme troškove noćenja, ako je otkazivanje prijevoza ili kašnjenje prouzrokovano nepovoljnim vremenskim uvjetima ili teškim prirodnim katastrofama.)

Pravo na nastavak prijevoza i povrat cijene karte u slučaju otkazivanja prijevoza ili dugog kašnjenja ili prebukiranja

Ako prijevoznik predpostavlja da će vožnja linijskog prijevoza biti otkazana sa autobusnog kolodvora, da će doći do kašnjenja više od 120 minuta u odnosu na vrijeme polaska ili u slučaju prebukiranja, putnici imaju pravo na izbor izmedu:
•    Nastavak vožnje što prije moguće odnosno nastavak putovanja uz promjenu rute do cilja bez dodatne naknade i pod usporedivim uslovima kao što su navedeni u ugovoru o prijevozu.
ILI
•    Odustajanje od ugovora o prijevozu, što podrazumjeva 100% povrat cijene karte i u slučaju potrebe besplatni povratak do mjesta polaska što ranije moguće (vidi prijevoznu kartu). U slučaju da prijevoznik ne ponudi gore navedene opcije putnik ima dodatno pravo pored povratka novca i na dodatno obeštećenje u visini od 50% jednostavne cijene karte (isplata dodatnog obeštećenja mora se obaviti u roku od mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva).

 

Europska unija ne predviđa rješenje za kašnjenje u mjesto dolaska – kao što je slučaj gužve u saobraćaju. 

 

Smetnja u radu:

Ako se autobus pokvari tokom vožnje prijevoznik treba da ponudi sljedeće mogućnosti:
•    Nastavak saobraćajne usluge sa drugim vozilom od mjesta gdje se nalazi pokvareno vozilo.
ILI
•    prijevoz sa mjesta gdje se nalazi pokvareno vozilo do adekvatnog mjesta čekanja ili autobusnog kolodvora sa kojeg će se nastaviti putovanje

 

Daljnja prava sadrže sljedeće tačke:
•    pravo putnika na naknadu u slučaju smrti ili tjelesne povrede ili u slučaju gubitka ili oštećenja prtljage zbog nezgoda, prije svega s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nezgode (uključujući i smještaj u hotelu do dvije noći uz ukupne troškove od najviše EUR 80,00 po noćenju);  
•    posebna, besplatna pomoć ljudima s posebnim potrebama i osobama ograničene mobilnosti na autobusnim kolodvorima i u vozilima i po potrebi besplatan prijevoz pratećih osoba. 
Sljedeći propisi vrijede osim toga za sve prometne usluge (uključujući i one ispod 250 km):
•    zabrana bilo kakve diskriminacije, bilo posredne, bilo neposredne, na temelju državljanstva putnika s obzirom na ugovorne uvjete i tarife; 
•    nediskriminatorno postupanje prema ljudima s posebnim potrebama i osobama ograničene mobilnosti kao i obeštećenje u slučaju gubitka ili oštećenja njihovih pomoćnih sredstava za mobilnost uslijed nezgode;  
•    propisi o informacijama o putovanju, koje se svim putnicima prije i tijekom putovanja moraju u najmanju ruku učiniti dostupnim, kao i propisi o općim informacijama o pravima putnika koje se moraju staviti na raspolaganje na autobusnim kolodvorima ili na mrežnim stranicama; u interesu osoba ograničene mobilnosti ove se informacije na zahtjev stavljaju na raspolaganje u pristupačnom obliku; 
•    uspostava sustava za obradu reklamacija od strane prijevoznika koji je na raspolaganju svim putnicima; 
•    imenovanje neovisnih, nacionalnih tijela u svakoj državi članici EU koja su nadležna za primjenu ove Uredbe i koja po potrebi mogu nametnuti sankcije.


Link  Europska Komisija 

Download Žalba obrazac 

 

Enforcement of Passenger Rights

Each Member State shall designate a body or bodies responsible for the enforcement of the rights laid down in the regulation.
The national enforcement agency is responsible for the enforcement of the regulation in relation to regular bus services from within the territory of the Member State places and in relation to regular bus services from a third country to such places.
Each passenger may submit a complaint for an alleged breach of the Regulation at the relevant national enforcement body. A Member State may decide that the passenger has to first make a complaint to the carrier; in this case the national enforcement body serves as an appeal body for complaints for which no solution was found. The national Enforcement body for passenger rights can be reached under the following contact data:

Citizens Phone for Passenger Rights
Telephone: +49 228 30795-400
Fax: +49 228 30795-499
E-Mail: fahrgastrechte@eba.bund.de

Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstraße 6
53175 Bonn

vi ste ovdje: Eurolines DE / Prava Putnika