Dotyczące praw pasażerów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr. 181/2011 z dnia 16.lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerskich w transporcie autobusowym i autokarowym.

STRESZCZENIE

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów podróżujących w zakresie regularnych usług * dla nieokreślonych grup pasażerów, dla których miejsce odjazdu lub przyjazdu pasażera znajduje się na terenie Unii Europejskiej (UE), i gdzie planowana odległość wynosi 250 km lub więcej. Niektóre przepisy mają zastosowanie do wszystkich usług przewozowych, w tym usług obejmujących krótsze trasy . Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od 1 Marca 2013 roku.

Nowe prawa przysługujące pasażerom na długich trasach (np. powyżej 250 km) obejmują między innymi następujące punkty:

Prawo do pomocy w przypadku odwołania lub opóźnienia ODJAZDU:

Podczas jazdy na długich trasach lini autobusowych trwających ponad trzy godziny, mają pasażerowie w przypadku odwołania lub opóźnienia o ponad 90 minut odjazdu autobusu  prawo do odpowiedniej pomocy. Obejmuje to przekąski, napoje, posiłki i zakwaterowanie w razie potrzeby. (Przewoźnik może ograniczyć całkowity koszt zakwaterowania na pasażera do 80 EUR za dobę, na okres maksymalnie dwóch nocy. Przewoźnik nie jest zobowiązany do przyjęcia kosztów zakwaterowania, jeśli odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub poważnymi klęskami żywiołowymi).

Prawo do kontynuacji jazdy oraz zwrotu kosztów przejazdu w wypadku anulacji lub dłuższego opóźnienia odjazdu oraz jeżeli doszło do rezerwacji pomimo braku miejsc.

W przypadku, jeżeli przewoźnik musi założyć, że planowany odjazd autobusu został odwołany, opóźniony o ponad 120 minut lub w przypadku braku miejsc pomimo potwierdzenia rezerwacji, pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:
• kontynuację podróży w czasie możliwie najwcześniejszym  lub dalszą jazdę  przez zmianą trasy do określonego miejsca przeznaczenia, bez dodatkowych opłat i na podobnych warunkach jak w umowie przewozu

LUB
• Odstąpienie od umowy przewozu, tj. 100% zwrotu ceny biletu i możliwie w najwcześniejszym terminie podróż powrotna do miejsca wyjazdu za darmo (według biletu). Jeżeli przewoźnik nie zapewnia takich możliwości w powyższym zakresie, pasażer ma oprócz zwrotu ceny biletu  prawo do rekompensaty w wysokości 50 procent ceny biletu jednorazowego (do zapłaty w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku).

W przypadku późnego przyjazdu na miejsce  - np. przez zatory na drogach –nie ma   rozporządzeniach  w UE przepisach.

Awaria:
Jeżeli autokar podczas jazdy autobusem się zepsuje, przewoźnik ma następujące opcje
do zapropowania:
• kontynuacja podróży innym pojazdem z miejsca, w którym pojazd stał się uszkodzony. 
LUB
• kontynuacja jazdy z miejsca, gdzie się ten zepsuty pojazd znajduje do odpowiedniego miejsca czekania lub dworca autobusowego, z którego możliwe jest kontynuowanie podróży.

Dalsze prawa m.in. następujące punkty:

• Roszczenie odszkodowań dla pasażerów w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, utraty lub uszkodzenia bagażu w związku z wypadkami, zwłaszcza w przypadku natychmiastowych praktycznych potrzeb pasażerów po wypadku (w tym zakwaterowanie w hotelu do dwóch dni przy całkowitym koszcie nieprzekraczającym 80 EUR za noc);
• specjalna bezpłatna pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej na dworcach autobusowych i w pojazdach w których w razie konieczności im towarzyszące osoby mogą jechać bezpłatnie. Poniższe zasady mają również zastosowanie do wszystkich usług transportowych (w tym poniżej 250 km):
• Zakaz wszelkiej dyskryminacji, bezpośredniej lub pośredniej, ze względu na obywatelstwo klienta w odniesieniu do warunków umowy i cen;
• niedyskryminujące traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także odszkodowania za utratę lub uszkodzenie ich sprzętu do poruszania się w wyniku wypadku;
• Przepisy dotyczące informacji turystycznej dla wszystkich pasażerów muszą być dostępne przed iw czasie podróży, jak również ogólne informacje na temat praw pasażerów, które muszą być dostarczone na dworcach autobusowych lub przez Internet; w interesie osób o ograniczonej sprawności ruchowej będą takie informacji dostarczone na żądanie w stosownej formie;
• Stworzenie systemu rozpatrywania skarg przez przewoźnika, który jest dostępny dla wszystkich pasażerów;
• powołanie niezależnych organów krajowych w każdym państwie członkowskim UE, które są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie kar.


Link Komiska Europejska

Download Formularz skargi 

Enforcement of Passenger Rights

Each Member State shall designate a body or bodies responsible for the enforcement of the rights laid down in the regulation.
The national enforcement agency is responsible for the enforcement of the regulation in relation to regular bus services from within the territory of the Member State places and in relation to regular bus services from a third country to such places.
Each passenger may submit a complaint for an alleged breach of the Regulation at the relevant national enforcement body. A Member State may decide that the passenger has to first make a complaint to the carrier; in this case the national enforcement body serves as an appeal body for complaints for which no solution was found. The national Enforcement body for passenger rights can be reached under the following contact data:

Citizens Phone for Passenger Rights
Telephone: +49 228 30795-400
Fax: +49 228 30795-499
E-Mail: fahrgastrechte@eba.bund.de

Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstraße 6
53175 Bonn