Posebni Uvjeti Prijevoza (Stanje: rujan 2017.)

Ovaj tekst je samo informacija! U slučaju sumnje je njemačka verzija mjerodavna!

1. Prijevoznik i obavljanje prijevoza

1.1. Linijski prijevoz, prikazan u ovom voznom redu, obavlja tvrtka „DTG Deutsche Touring" GmbH I ili jedan od njenih kooperacijskih partnera. Ako se pri tome radi o prekograničnom linijskom prijevozu, onda se usluga pruža najčešće zajednički sa cestovnim prijevoznim poduzećima iz dotičnih inozemnih država koje sudjeluju u prijevozu. Koncesionar linijskog prijevoza je tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH i/ili kooperacijski partner koji sudjeluje u obavljanju prijevoza. 

1.2. U međunarodnom/domaćem linijskom prijevozu koriste se i njemački i inozemni udobni autobusi. Stoga ne postoji mogućnost zahtjeva za prijevoz u udobnim autobusima tvrtke „DTG Deutsche Touring“ GmbH ili nekog određenog partnerskog poduzeća. Ako inozemni partner obavlja prijevoz u okviru dodijeljene mu koncesije, onda je on ugovorna stranka, ukoliko je vozna karta kupljena kod njega. Ako je vozna karta kupljena kod tvrtke „DTG Deutsche Touring“ GmbH, onda je Vaša ugovorna stranka poduzeće „DTG Deutsche Touring“ GmbH. Ako se tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH pojavljuje samo kao posrednik i posreduje vozne karte nekog drugog organizatora putovanja, onda je ta treća osoba ugovorna stranka. Vrijede Opći uvjeti poslovanja ovog trećeg organizatora putovanja. Ovi Opći uvjeti poslovanja trećih organizatora putovanja objavljeni su na našoj mrežnoj stranici. Tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH ne preuzima jamstvo za potpunost i dopustivost ovih Općih uvjeta poslovanja trećih organizatora putovanja.
1.3. Ovdje objavljene linije prijevoza u pravilu su direktne linije. Na određenim linijama može biti potrebno presjedanje. Pobliže informacije možete naći u pojedinim voznim redovima.

1.4. Međunarodne linije održavaju se samo u prekograničnom prijevozu. Ne postoji održavanje dionice neke linije unutar Savezne Republike Njemačke. Izuzetke možete naći u tabelama s tarifama.

2. Vozni redovi i vozne karte

2.1. Zadržava se pravo promjena odobrenih i objavljenih vremena vožnje, termina, ruta vožnje i cijena voznih karata iz važnog razloga, napose radi provođenja odluka nadležnih tijela koja izdaju odobrenja.

2.2. Kašnjenja koja postanu valjana nakon zaključenja ugovora i koje prijevoznik nije  prouzročio protivno dobroj vjeri, ne daju putniku pravo na ostvarenje naknade štete, ukoliko ona od prvobitno dogovorenih vremena polaska i dolaska odstupaju samo neznatno, to jest do najviše 2 sata.

2.3. Prije nego prihvatimo Vašu željenu rezervaciju, izvijestit ćemo Vas o vremenu polaska prema voznom redu i o stanici, a koji u tom trenutku važe i koji su upisani na voznoj karti. Postoji mogućnost da ćemo nakon izdavanja vozne karte vrijeme polaska prema voznom redu i stanicu morati promijeniti iz hitnih, nepredviđenih i kratkoročno nastalih razloga na koje tvrtka DTG nema utjecaja (npr. zatvaranje mjesta polaska od strane nadležnih tijela, nemogućnost prilaska mjestu polaska uslijed građevinskih radova, priredbi, javnih obveza), a u okviru koji je prihvatljiv putnicima. Obavijestiti ćemo Vas o ovakvim izmjenama, ukoliko ste nam prilikom rezervacije priopćili broj telefona i/ili adresu e-pošte.

2.4. Za rutu puta izdaje se knjižica s voznim kartama ili otisnuta elektronska karta (vrijednosni papir s klauzulom na donositelja sukladno čl. 808. Građanskog zakona) na ime putnika koja za svaku dionicu rute sadrži jedan kupon. Nije moguća vožnja bez tih kupona koje samo kontrolno osoblje, odnosno vozno osoblje smije otkinuti. Za izgubljene vozne karte ne plaća se nikakva naknada, ako je još prije zahtjeva za izdavanje zamjenske vozne karte došlo do promjene rezervacije. Za izdavanje zamjenske vozne karte obračunava se naknada za obradu u iznosu od EUR 20,00.

2.5. Tvrtka „DTG Deutsche Touring“ može svakom vlasniku vozne karte pružiti ugovorenu uslugu prijevoza. Kod prekograničnog prijevoza vozna karta je važeća samo u kombinaciji sa službenom osobnom ispravom koju putnik nosi sa sobom. Noćenja u hotelima, mjesta u kabini i obroci nisu uključeni u cijenu putovanja. Troškove prijevoza od rezerviranih mjesta polaska, odnosno do rezerviranih odredišta snosi putnik sam. U slučaju posjedovanja povratne karte povratak mora uslijediti u roku od 6 mjeseci nakon polaska. Obične vozne karte vrijede samo na dan vožnje.
Nije moguća rezervacija određenih sjedala.

2.6. U slučaju posebnih tarifa (informacije o cijenama prijevoza mogu se naći na mrežnim stranicama ili će Vam iste pružiti naše osoblje u centrima za prodaju karata) predviđeno je kraće vrijeme važenja.

2.7. Djeca i malodobne osobe koje još nisu navršile 16 godina života, mogu se prevoziti na svim domaćim i međunarodnim redovnim linijama samo onda ako predoče ovjereno odobrenje roditelja/staratelja i ako su tijekom vožnje u pratnji osobe koja je navršila 18 godina života. Mlade osobe koje su navršile 16 godina smiju neovisno o ovome putovati same, ako mogu predočiti ovjereno odobrenje roditelja/staratelja. Ovjeru mora izvršiti javno tijelo koje je za to ovlašteno te potvrditi identitet roditelja/staratelja. Molimo Vas da se isto tako pridržavate eventualno odstupajućih nacionalnih propisa, uključujući i tranzitnih zemalja.

3. Rezervacija, termini rezervacije i mjesta rezervacije

3.1. Prijavom prijevoza putnik nudi zaključenje ugovora o prijevozu. Ugovor o prijevozu ostvaruje se potvrdom nadležnog mjesta za rezervaciju koje je navedeno za svaku autobusnu liniju posebno. U slučaju da se željeni termin ne može potvrditi, tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH će ponuditi alternativne termine. Nije moguć prijenos ugovora o prijevozu.

3.2. Datum povratka, odnosno u slučaju prekida putovanja, i datum nastavka putovanja, putnik treba priopćiti još prije početka putovanja. Ako u trenutku početka putovanja vrijeme nastavka putovanja ili termin povratka još nisu određeni (npr. lista čekanja ili otvoreno vrijeme povratka), tako da ne postoji potvrđena rezervacija, onda se u vozne karte upisuje napomena „open“ (otvoreno). U tom se slučaju nastavak putovanja/povratak jamče samo onda, ako ovlašteni ured za prodaju karata ili ured za rezervacije pravovremeno izvrši pismenu potvrdu rezervacije. Usmeno obećanje rezervacije se ne priznaje. Raspoloživost mjesta ne može se jamčiti upravo u vremenima najvećeg prometa, moguća su kratkoročna rezerviranja, ako ima mjesta.

3.3. Za polaske iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i s Kosova, odnosno za povratna putovanja u iste naplaćuje se prilikom izdavanja vozne karte kolodvorska usluga, posebno se iskazuje i uračunata je u konačnu cijenu vozne karte. Vozna se karta prilikom polaska mora pokazati na autobusnom kolodvoru. Ako putnik ne može pokazati voznu kartu s odgovarajućom kolodvorskom uslugom, onda autobusni kolodvor ima pravo naplatiti kolodvorsku uslugu.

3.4. Skrećemo pozornost da za karte koje su kupljene putem Interneta, vrijede posebni uvjeti. Ovi OUP za Internet mogu se naći na našoj mrežnoj stranici www.eurolines.de

4. Cijene voznih karata

4.1. Informacije o odgovarajućim cijenama voznih karata mogu se naći na Internetu ili Vam iste može dati naše osoblje u centrima za prodaju karta ili našem središnjem uredu za rezervacije.

4.2. Tamo isto tako možete naći ili dobiti informacije o popustima na cijene voznih karata za mladež, studente i starije osobe.

4.3. Prijevoz teških invalida vrši se u skladu sa zakonskim odredbama. Osobama s teškim invaliditetom koje ispunjavaju zakonske uvjete za besplatan prijevoz u javnom lokalnom putničkom prijevozu i to dokažu zelenom/narančastom iskaznicom teškog invalida s dodatkom i važećim kuponom, odnosno zelenom/narančastom iskaznicom za besplatan prijevoz u javnom lokalnom putničkom prijevozu, odobrava se paušalni popust na cijenu voznih karata od 50 % od redovne cijene vozne karte prema tarifi za
• sav linijski prijevoz u Njemačkoj,
• kao i na svim prekograničnim linijskim prijevozima. Popis ovih linijskih prijevoza može se pozvati pomoću poveznice.
Osobe koje moraju biti u pratnji, voze se na svim redovnim linijama u Njemačkoj bez naknade.
U slučaju prekograničnog prijevoza kod kojeg je ruta prema voznom redu kraća od 250 km, osobe u pratnji moraju platiti 50 % redovne tarife. Uvjet za to je da je nužnost njihove potpore potvrđena odgovarajućim upisom u iskaznicu osobe s teškim invaliditetom. Inozemne iskaznice osoba s teškim invaliditetom uzimaju se u obzir samo onda, ako ih je državno priznati prevoditelj pismeno preveo na njemački ili engleski jezik.
Ako ruta prema voznom redu iznosi 250 km ili je duža, onda se osobe koje moraju biti u pratnji osoba ograničene pokretljivosti ili osobe u pratnji osoba s posebnim potrebama voze besplatno na svim linijama.
Mora se dokazati nužnost osobe u pratnji, u tu je svrhu dovoljna liječnička potvrda.

4.4. Ako zakonski nije propisano kao obvezatno, onda je isključena kumulacija popusta na cijene voznih karata.

5. Uvećana naknada za prijevoz

5.1. Putnik je obvezatan platiti veću naknadu za prijevoz, ako
1. nije nabavio važeću voznu kartu,
2. je nabavio važeću voznu kartu, ali istu prilikom kontrole ne može pokazati,
3. voznu kartu na zahtjev ne predoči radi provjere ili ju ne preda.

Time se ne dira u pravo na progon u okviru kaznenog ili prekršajnog postupka. Propis pod brojem 1 neće se primijeniti, ako je kupnja karte izostala iz razloga za koje putnik ne snosi odgovornost.

5.2. Uvećana naknada za prijevoz odgovara dvostrukom iznosu redovne cijene vozne karte za dionicu koju ju putnik prešao, odnosno najmanje 40,00 eura plus cijena vozne karte za dionicu koju putnik još mora prevaliti do odredišta. Ako putnik ne može dokazati prevaljenu dionicu, onda se za obračun naknade uzima uvećani iznos naknade od polazne točke linije.

5.3. Uvećani iznos naknade mora se platiti u roku od 2 tjedna od reklamacije. Nakon isteka ovog roka za svaki pismeni zahtjev za plaćanje naplaćuje se naknada za obradu od EUR 15,00.

5.4. Putnik koji se prilikom kontrole voznih karata zatekne bez važeće vozne karte, obvezatan je dati ispravne podatke o sebi i na zahtjev pokazati osobnu iskaznicu.

6. Prijevoz prtljage

6.1. Nošenje putne prtljage općenito je ograničeno na 2 komada prtljage po osobi (dimenzije kofera: dužina + širina + visina: najviše 170 cm). Ukupna težina prtljage ograničena je na 40 kg. Mala djeca (0-3 godine) nemaju pravo na slobodnu prtljagu.
Ručna prtljaga ne smije prekoračiti težinu od 5 kg i mora biti pogodna za spremanje u pretincu za prtljagu u unutrašnjosti autobusa.

6.2. Ručna prtljaga koja se može smjestiti u mrežu za prtljagu u prostoru za putnike ili ispod prednjeg sjedala, prevozi se bez naknade. Za ručnu prtljagu preuzimamo jamstvo za štete koje bi nastale uslijed grube nepažnje ili namjerno, a inače do iznosa od najviše EUR 1.000,00 ili u slučaju nezgode do najvišeg iznosa od EUR 1.200,00.
Putnik je dužan smjestiti ručnu prtljagu i paziti na nju na taj način da nisu ugroženi sigurnost i uredan rad i da ona ne može smetati drugim putnicima. Prijevoz životinja, bicikala i predmeta namještaja nije dozvoljen niti u međunarodnom prijevozu, niti u linijskom prijevozu unutar Njemačke. Zabranjeno je ponijeti sa sobom nelegalne, opasne  i nedozvoljene stvari. U slučaju prekršaja tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH će koristi pravo na naknadu štete od putnika. Putnik s teškim invaliditetom ima pravo ponijeti svoja invalidska kolica te ostala ortopedska pomagala (štake, itd.) bez naknade te ima pravo na besplatan prijevoz potrebnog psa vodiča.
Osobe koje moraju biti u pratnji osoba s teškim invaliditetom imaju pravo samo na besplatan prijevoz svoje ručne prtljage u skladu sa stavkom 1.

6.3. Putnik je dužan zapakirati sve stvari koje iziskuju pakiranje na način, kako bi one tokom prijevoza bile zaštićene od oštećenja ili gubitka i kako ne bi mogle prouzročiti štete putnicima ili materijalne štete.

6.4. Za prijevoz stvari koje prelaze okvir uobičajene putne prtljage, mora se postaviti upit. U slučaju da je prijevoz istih moguć, za to se naplaćuje posebna naknada.

6.5. Na nekim rutama prevoze se bicikli (po putniku najviše jedan bicikl). Te se rute mogu pronaći u voznim redovima. Dodatne informacije o tome možete dobiti i na mrežnim stranicama tvrtke "DTG Deutsche Touring" GmbH i/ili u njenom Servisnom centru.
Bicikli moraju biti standardne veličine bez nadogradnji i ne smiju postojati nikakvi labavi dijelovi koji bi se mogli odvojiti tijekom vožnje. Nadalje se ne smije prekoračiti niti težina od 18 kg po jednom biciklu. Iz prijevoza su isključeni e-bicikli, pedelec bicikli, tandem bicikli ili bicikli s tri kotača.
Prijevoz bicikla vrši se u okviru kapaciteta od najviše 4 bicikla koliko stoji na raspolaganju po jednom autobusu, a vrijedi samo u kombinaciji s kupljenom voznom kartom. Tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH preporuča svim putnicima koji sa sobom žele uzeti bicikl da dovoljno rano u pretprodaji rezerviraju vožnje i mjesta za bicikle. Ne postoji obveza prijevoza bicikala.
Prijevoz bicikla košta po ruti u ovisnosti o liniji EUR 10,00, odnosno EUR 15,00, neovisno o dužini i cijeni rezervirane rute.
Tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH skreće pozornost da se koriste stražnji nosači bicikala i da zbog toga iz konstrukcijskih razloga može doći do onečišćenja.

6.6. Za prijevoz putne prtljage u Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, Bosnu i na Kosovo te iz istih zemalja naplaćuje se naknada za prtljagu za svaki komad prtljage. Za ostale vožnje tek od trećeg komada prtljage. Ove naknade objavljene su za svaku liniju posebno u voznim redovima koji su specifični za svaku pojedinu zemlju. Vozna karta i prtljaga dobivaju isti registarski broj, a putnik istovremeno dobiva i odgovarajući dokument o registraciji. Dolaskom na odredište kontrolno osoblje predaje prtljagu na osnovu povrata dokumenta o registraciji. U slučaju podnošenja zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka ili oštećenja cijele prtljage uvijek se mora predočiti dokument s registracijom kao dokaz o izvršenoj predaji prtljage. Ova odredba vrijedi samo u slučajevima u kojima je ugovor o prijevozu sklopljen s tvrtkom „DTG Deutsche Touring“ GmbH. U protivnom vrijede ugovorni uvjeti inozemnih prijevozničkih poduzeća. Ovdje se eventualni zahtjevi moraju potraživati od prijevozničkog poduzeća koje sudjeluje u prijevozu. Mi za sve sudionike na našim putovanjima autobusom sklapamo osiguranje putne prtljage, svota osiguranja: EUR 1.000,00 po osobi, ukoliko Vi već prilikom rezervacije izričito ne izjavite da ne želite koristiti ovu osigurateljnu zaštitu. Po nastanku osiguranog slučaja osigurana osoba je obvezatna prijaviti štetu nama kao ugovaratelju osiguranja. Mi ćemo regulirati štetu. Vi, međutim, imate i mogućnost reguliranja štete u neposrednom kontaktu s našim osiguranjem „Europäische Reiseversicherung AG“, Leistungsabteilung, Vogelweidestr. 5, 81677 München.

6.7. Tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH skreće pozornost da za predmete koji su zaboravljeni u autobusu ili su na bilo koji drugi način ostali u autobusu, ne postoji nikakva osigurateljna zaštita. Pronađena prtljaga podliježe period zadržavanja od 6 mjeseci. Ovo ne uključuje sadržaj pokvarljive hrane. Skupocjeni predmeti kao što su čekovi, vrijednosni papiri, nakit, tehnički i električni uređaji, kao što npr. prijenosna računala, MP3 playeri, fotografska oprema, itd., u načelu ne spadaju u putnu prtljagu. Oni su osigurani samo da najviših iznosa i moraju se prijaviti najkasnije u trenutku predaje prtljage. Prijevoznik može odbiti prijevoz skupocjenih predmeta u putnoj prtljazi, ili njihov prijevoz uvjetovati većom naknadom za prijevoz koja na primjeren način pokriva rizik prijevoznika koji je povezan s prijevozom vrijednih predmeta. Za gotovinu ne postoji nikakvo osiguranje. Stoga preporučujemo – napose na putovanjima u inozemstvo – da kod osiguranja „Europäische Reiseversicherung AG“ sklopite osiguranje putne prtljage, osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj odustajanja od putovanja. Vaša putnička agencija će Vam rado pomoći savjetom.

6.8. Na svakom komadu prtljage mora se nalaziti trajni privjesak iz kojeg su vidljivi ime, adresa i odredište. Preporučujemo Vam da još jedan primjerak listića s podacima stavite u samu prtljagu.

6.9. Prijevoz životinja nije dopušten. Prijevoz psa vodiča u pratnji slijepih osoba besplatan je uz predočenje službene iskaznice.

7. Jamstvo, pomoć u slučaju nezgode

7.1. Kod prijevoza čije je mjesto polaska ili mjesto dolaska unutar Europske unije i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi 250 km ili više, tvrtka DTG jamči za gubitak ili oštećenje prtljage u slučaju nezgoda koje bi bile rezultat korištenja autobusa, do iznosa od EUR 1.200,00 po komadu prtljage. Ovo ograničenje ne vrijedi za slučajeve gubitka ili oštećenja prtljage prouzročene iz grube nepažnje ili namjerno. Oštećena prtljaga / gubitak prtljaga mora odmah biti prijavljena na stranici www.eurolines.de preko dodijeljenog obrazca (§ 978 BGB).
Naknada u slučaju oštećenja invalidskih kolica i drugih pomagala pri kretanju ili pomoćnih uređaja uvijek odgovara vrijednosti ponovne nabave ili troškovima popravka izgubljene ili oštećene opreme.
U ostalim slučajevima prijevoznik jamči u okviru čl. 23. Zakona o prijevozu putnika za materijalne štete koje nije prouzročio s namjerom ili grubom nepažnjom do iznosa EUR 1.000,00 po putniku.

7.2.

7.2.1. Za kašnjenja do 2 sata kod prijevoza s određenim datumima putovanja čije je mjesto polaska ili mjesto dolaska unutar Europske unije i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi najmanje 250 km, putnik nema pravo na ostvarivanje naknade štete od prijevoznika.

7.2.2. Kod prijevoza čije je mjesto polaska ili mjesto dolaska unutar Europske unije i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi najmanje 250 km, putnici u slučaju poništenja vožnje kao i u slučaju kašnjenja u polasku za više od 120 minuta ili u slučaju prebukiranosti mogu birati između nastavka putovanja u najranijem mogućem trenutku ili daljnjeg putovanja promijenjenom dionicom puta do odredišta određenog ugovorom o prijevozu bez dodatne naknade i pod usporedivim uvjetima kako je određeno ugovorom o prijevozu ili pak povrata novca za voznu kartu kao i eventualno besplatnog povratka autobusom u najranijem mogućem trenutku do mjesta polaska određenog ugovorom o prijevozu.
Ovo ne vrijedi za putnike s voznim kartama s otvorenim datumima putovanja, tako dugo dok nije određeno vrijeme polaska.

7.2.3. Kod prijevoza čije je trajanje prema voznom redu duže od tri sata, a mjesto polaska ili mjesto dolaska nalazi se u Europskoj uniji i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi najmanje 250 km, putnici u slučaju poništenja vožnje kao i u slučaju kašnjenja u polasku s autobusnog kolodvora za više od 90 minuta imaju sljedeća prava:
a.) Kod poništenja vožnje i kašnjenja u polasku za više od 90 minuta kod prijevoza koji prema voznom redu traju više od 3 sata, putnici imaju pravo na zakusku, obrok ili osvježenje u omjeru prikladnom s vremenom čekanja ili kašnjenja, ako su raspoloživi u autobusu ili na autobusnom kolodvoru ili ako se mogu dobaviti na prihvatljiv način.
b.) Kod poništenja vožnje i kašnjenja u polasku za više od 90 minuta kod prijevoza koji prema voznom redu traju više od 3 sata, putnici imaju pravo na noćenje u hotelu ili u nekom drugom smještaju kao i na pomoć u organizaciji prijevoza od autobusnog kolodvora do smještaja, ako je nužan boravak od jedne ili više noći. To ne važi, ako prijevoznik može dokazati da je do poništenja ili kašnjenja došlo uslijed nepovoljnih vremenskih nepogoda ili teških prirodnih katastrofa koje onemogućavaju siguran autobusni promet. Ukupni troškovi za potreban smještaj putnika ograničeni su po putniku na 80,00 eura po noći i na najviše dvije noći.

7.3 Za funkcionalnost, odnosno upotrebljivost tehničkih i sanitarnih uređaja u udobnim autobusima koji se koriste za obavljanje prijevoza, a koji služe povećanju udobnosti putnika tijekom putovanja (npr. klima uređaj, WC u autobusu), ne preuzima se nikakvo jamstvo. Od ovog isključenja jamstva izuzeti su slučajevi grube nepažnje ili namjere, kao i slučajevi izričite garancije postojanja određene opreme.

7.4 Kod prijevoza čije je mjesto polaska ili mjesto dolaska unutar Europske unije i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi najmanje 250 km, prijevoznik u slučaju nezgoda koje bi bile rezultat korištenja autobusa, pruža primjerenu i proporcionalnu pomoć s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nezgode. Ova pomoć obuhvaća, ako je potrebno, smještaj, prehranu, odjeću, prijevoz i stavljanje na raspolaganje prve pomoći. Pružanje pomoći ni u kom slučaju ne znači priznanje jamstva.
Ukupni troškovi za možebitno potreban smještaj ograničeni su po putniku na EUR 80,00 po noći i na najviše dvije noći.

7.5. Osim za štete po život, tijelo ili zdravlje ugovorno jamstvo za materijalne štete neovisno o pravnom osnovu isključeno je u tom pogledu, ako šteta prekoračuje EUR 1.000,00 i ne počiva na gruboj nepažnji ili namjeri. Ovo ograničenje ne važi u slučaju gubitka ili oštećenja invalidskih kolica i drugih pomagala pri kretanju ili pomoćnih uređaja prilikom prijevoza čije je mjesto polaska ili mjesto dolaska unutar Europske unije i kod kojih ruta prema voznom redu iznosi najmanje 250 km. U tom slučaju odšteta uvijek odgovara vrijednosti ponovne nabave ili troškovima popravka izgubljene ili oštećene opreme.

7.6. Tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH ne snosi odgovornost za štete u slučaju vožnji u poznata krizna područja ili kroz krizna područja u kojima treba računati s oružanim sukobima između etničkih ili političkih grupa, a koje počivaju na ratnim radnjama ili na njihovim posljedicama.

8. Ostvarivanje naknade štete

Podnošenje zahtjeva putnika za naknadu u svezi s prijevozom mora nam se u vlastitom interesu putnika prijaviti u pisanom obliku i odmah.
Neovisno o zahtjevima za naknadu štete u skladu s čl. 7. Uredbe (EU) br. 181/2011 putnik, ako u okviru Uredbe (EU) br. 181/2011 želi prijevozniku uputiti pritužbu, mora istu dostaviti u roku od tri mjeseca nakon stvarnog ili planiranog izvršenja usluge linijskog prijevoza.
Prijevoznik mora obavijestiti putnika u roku od mjesec dana nakon primitka pritužbe je li njegova pritužba prihvaćena, je li odbijena ili se još obrađuje. U roku od tri mjeseca od primitka pritužbe mora mu dostaviti konačan odgovor.
Navedeni rokovi ne vrijede, ako se radi o pitanjima u svezi s odštetom u slučaju smrti ili tjelesne ozljede kao i u slučaju gubitka ili oštećenja prtljage uslijed nezgode te ostalih, naprijed nenavedenih zahtjeva iz ugovora o prijevozu.

Zahtjevi zbog eventualne manjkavosti usluge prijevoza zastarijevaju nakon isteka godine dana od zakonskog početka zastare, uz izuzetak zahtjeva zbog povrede po život, tijelo ili zdravlje kao zbog šteta koje počivaju na gruboj nepažnji.
U ovim navedenim slučajevima vrijede zakonski zastarni rokovi.

9. Odustajanje, naknada za storno

9.1. Ako putnik otkaže određeni ugovor o prijevozu (storno) ili ako putnik ne započne vožnju, onda postoji pravo na naknadu za prijevoz u skladu sa sljedećim odredbama u visini paušalnog iznosa koji u obzir uzima naše ušteđene izdatke ili naknade za prijevoz koje su primljene kao nadomjestak.
Putniku je dopušteno dokazati da su naši ušteđeni izdaci uslijed storna ili naknada za prijevoz koja je stečena na drugom mjestu ili zlonamjerno nije stečena, bitno viši nego što je razlika između paušalnog iznosa i ugovorene naknade za prijevoz ili da razlika uopće nije nastala.
a) U slučaju storna ugovora o prijevozu do 48 sati prije početka putovanja putnik mora platiti tvrtki „DTG Deutsche Touring“ GmbH 25 % cijene vozne karte za storniranu relaciju, odnosno najmanje paušalni iznos u iznosu od EUR 10,00. Povrat razlike do cijene vozne karte izvršit će ured koji je izvršio rezervaciju.
b) Ako putnik stornira ugovor o prijevozu u razdoblju od 48 sati pa do 6 sati (kod online karata 48 do 24 sata) prije početka putovanja, onda postoji pravo na naknadu za prijevoz u iznosu od 50 % cijene vozne karte, odnosno najmanje EUR 25,00.
c) Ako putnik stornira ugovor o prijevozu u razdoblju kraćem od 6 sati (kod online karata kraćem od 24 sata) prije početka putovanja ili putnik ne započne putovanje, onda postoji pravo na plaćanje naknade za prijevoz u punom iznosu.
d) Nije moguć djelomični storno.
e) Posebna odredba za promocijske tarife: nije moguć storno promocijskih tarifa. Moguća je promjena rezervacije do najkasnije 48 sati prije početka putovanja (odlaska) uz  nadoplatu do normalne cijene plus paušalni iznos u iznosu od EUR 15,00.  Nisu moguće promjene rezervacije u razdoblju kraćem od 48 sati prije početka putovanja. Promjena rezervacije moguća je samo jednom.
f) Promjene rezervacije (osim kod promocijskih tarifa) moraju se tretirati kao storno.
g) Za promjenu rezervacije kod online karata naplaćuje se paušalni iznos za obradu od EUR 15,00 po voznoj karti (u domaćem linijskom prijevozu 10,-€ po voznoj karti). Istovremeno je potrebno nadoplatiti razliku do važeće cijene vozne karte. Nisu moguće promjene rezervacije u razdoblju kraćem od 24 sata prije početka putovanja.

9.2. U svim slučajevima povrat plaćene naknade za prijevoz vrši se samo uz predočenje i predaju vozne karte. Storno se mora izvršiti pravovremeno putem putničke agencije koja je izdala kartu.

10. Otkaz uslijed više sile

10.1. Ako bi obavljanje prijevoza bilo ugroženo, otežano ili ograničeno nepredvidivim okolnostima kao što su rat, unutarnji nemiri, epidemije, uredbe državnih vlasti (zatvaranje granica, oduzimanje prava na korištenje prometnica, ili slično), prirodne katastrofe ili ostale neprocjenjive posljedice, onda i putnik i tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH imaju sukladno ovim odredbama pravo na otkaz ugovora o prijevozu.

11. Propisi o putovnici, vizi, carini i devizama te zdravstveni propisi

11.1. Putnik sam snosi odgovornost za pridržavanje propisa o putovnici, vizama, carini, devizama i zdravstvenih propisa. Nepogodnosti koji proizađu iz nepridržavanja ovih propisa, idu na njegov teret, čak i onda, ako je do promjene tih propisa došlo nakon rezervacije.

11.2. Putnik je prilikom prekograničnog prijevoza obvezatan ponijeti sa sobom sve dokumente za prijelaz granice i identifikacijske  isprave koji su potrebni za izvršenje vožnje i predočiti ih kontrolorima i ovlaštenom osoblju tvrtke „DTG Deutsche Touring“ GmbH na njihov zahtjev.

11.3. Od 26. lipnja 2012. godine svako dijete mora imate svoju vlastitu putnu ispravu. Od tog se trenutka svaka osoba – neovisno o starosnoj dobi – mora legitimirati. U ovisnosti o odredištu moraju se prilikom kontrole predočiti (dječje) putovnice ili osobne iskaznice. Nove zakonske odredbe vrijede i u slučaju putovanja unutar EU i unutar Schengenskog prostora.

11.4. Putnu se prtljagu radi bržeg rješavanja carinskih formalnosti treba predati nezaključanu.

11.5. Ako tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH uslijed prelaska granice putnika za koji su pogranični organi iznijeli prigovor, bude obvezatna pružiti mu prijevoz koji odstupa od ugovornih usluga prijevoza, tako nastale troškove snosi putnik.

12. Ograničenje pribave odobrenja

Ako se uz neke linije koje su navedene u voznom planu, nalazi napomena „uz uvjet odobrenja nadležnih organa“, onda za odnosnu navedenu liniju (eventualno presjedanje, stanicu, dan putovanja ili slično) u trenutku tiska kataloga još nije bio završen postupak dobivanja odobrenja kao uvjeta za početak prikazanog nuđenja prometovanja. Vaše mjesto za rezervaciju će Vas na Vaš upit rado informirati, hoće li i eventualno od kada će početi prometovanje linijom i može li i od kada prihvatiti Vašu rezervaciju.

13. Obveze putnika

13.1. Putnik je obvezan doći na stajališta najmanje 30 minuta prije odlaska. U nekim europskim gradovima kao što su n.p. London, Pariz, Amsterdam i Brisel potreban je check-in 1 sat prije odlaska.

13.2 Treba se pridržavati naputaka voznog i pratećeg osoblja. Vozno i kontrolno osoblje ovlašteno je osobe koje su vidno u alkoholiziranom stanju, isključiti iz prijevoza. U tom slučaju ne postoji pravo na zamjenski prijevoz.

13.3. Putnici se prilikom korištenja poslovnih objekata i vozila moraju ponašati tako, kako to nalažu sigurnost i red poslovanja te njihova vlastita sigurnost i imati obzira prema drugim putnicima. Treba se pridržavati naputaka osoblja poduzeća.

13.4. U autobusu je zabranjeno pušenje.

13.5. Putnik jamči za štete koje je svojom krivicom prouzrokovao u autobusu.

13.6. Putnici koji s namjerom ili grubom nepažnjom zaprljaju ili oštete autobus, dužni su tvrtki „DTG Deutsche Touring“ GmbH platiti naknadu za čišćenje u iznosu od najmanje EUR 200,00, pri čemu putnik ima pravo dokazati da šteta uopće nije nastala ili da je bitno niža nego što je navedeni paušalni iznos. U slučaju odgovarajućih izdataka naknada može biti i veća.

13.7. Tvrtka „DTG Deutsche Touring“ GmbH može otkazati ugovor o prijevozu s trenutačnim važenjem, ako se putnik unatoč opomene ponaša na takav način da se od prijevoznika i/ili ostalih putnika više ne može očekivati nastavak vožnje. To vrijedi i u slučaju, kada se putnik ne pridržava činjenično opravdanih uputa. U tom slučaju prijevoznik i nadalje ima pravo na cijenu vožnje, ukoliko se drugom dodjelom sjedala ne mogu izbjeći gospodarski gubitci.

13.8. Putnik je obvezatan sa sobom nositi po vrsti ili količini samo robu koja je oslobođena carine.

13.9. Svaki putnik je u okviru zakonskih odredbi obvezatan koristiti sigurnosni pojas, ako je autobus opremljen istim.

14. Drugi prijevoznici

Tvrtka „DTG Deutsche Touring Gesellschaft“ nudi osim vlastitih linija i prodaju linija drugih prijevoznika.  Skrećemo pozornost da važe Opći uvjeti prijevoza odgovarajućeg prijevoznika.  Na voznim kartama vidljivo je naveden odnosni prijevoznik.

15. Sudska nadležnost

Za registrirane trgovce, za osobe koje nemaju opću sudsku nadležnost u tuzemstvu kao i osobe koje su nakon zaključenja ugovora o prijevozu prebacile svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvo ili čije prebivalište ili uobičajeno boravište u trenutku podizanja tužbe nije poznato, nadležan je sud u Frankfurtu na Majni. Za sporove u svezi s ugovorom o prijevozu u domaćem prometu općenito je nadležan sud u Frankfurtu na Majni.

16. Nevaljanost pojedinih odredbi

Nevaljanost pojedinih odredbi u načelu ne utječe na valjanost preostalog ugovora o prijevozu.

17. Kao dopuna "Posebnim uvjetima prijevoza"…

…vrijedi Uredba o općim uvjetima prijevoza u tramvajskom i autobusnom prometu kao i za linijski prijevoz motornim vozilima od 20.2.1970. (Savezni službeni list I, stranica 230) u važećoj verziji, a koja ima prednost u slučaju dvojbe. Tvrtka "DTG Deutsche Touring" GmbH ravna se prema EU Uredbi br. 181/2011 od 16.02.2011.

18. Arbitraža

U slučaju da se ne postigne nagodba sa klijentom vezano za tražene zahtjeve, onda u slučaju potrebe za daljnjem razjašnjenjem pomaže „söp“ – Služba za nagodbe u javnom putničkom prijevozu na adresi Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, telefon: 030/6449933-0, kontakt@soep-online.de, soep-online.de. Služba za provedbu prava putnika: Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, telefon: 0228/30795-400, fahrgastrechte@eba.bund.de,  www.eba.bund.de/fahrgastrechte.

vi ste ovdje: Eurolines DE / AGB / Posebni uvjeti prijevoza