Booking
1 2 3 4 5

Autobusom u Varšavu

Na pola puta između plaža na Sjevernom moru s jedne i Karpata s druge strane, smjestila se Varšava ne samo kao politički- nego i kao zemljopisni centar Poljske.

Top-Autobusom u Varšavu
Augsburg - Varšavaod 61.00 €*Frankfurt am Main - Varšavaod 56.00 €*
Ingolstadt - Varšavaod 59.00 €*Karlsruhe - Varšavaod 59.00 €*
Mannheim - Varšavaod 59.00 €*Minchen - Varšavaod 59.00 €*
Nürnberg - Varšavaod 56.00 €*Stuttgart - Varšavaod 61.00 €*
Ulm - Varšavaod 61.00 €*

Varšavski stari grad na lijevoj obali Weichsla spada u svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a. Njezin središte čini privlačna tržnica a najveću atrakciju kraljevski dvorac na kojem počinje oko 10 km dugačak kraljevski trakt, jedan od najdužih reprezentativnih ulica na svijetu. Sa sjeverne strane nalazi se Novi Grad koji je izvorno bio izvan gradskih utvrda. Udobnim autobusima odvest ćemo Vas brzo i sigurno u glavni grad poljske.


Polasci iz: Aachena, Augsburga, Bayreutha, Bielefelda, Bochuma, Braunschweiga, Bremena, Darmstadta, Dortmunda, Düsseldorfa, Duisburga, Essena, Flensburga, Frankfurta, Giessena, Göttingena, Hamburga, Hannovera, Ingolstadta, Kaiserslauterna, Karlsruhea, Kassela, Kiela, Kölna, Krefelda, Leera, Lübeck,a Mannheima, Münchena, Neumünstera, Nürnberga, Oldenburga, Pforzheima, Saarbrückena, Schleswiga, Stuttgarta, Ulma