Booking
1 2 3 4 5

Više od 100 novih autobusnih linija

Više od 100 novih autobusnih linija za duga putovanja po super cijenama može se odmah rezervirati!Zajedno s Postbus povezali smo mnogobrojna polazišta u Njemačkoj s novim odredištima - Pragom,  Aalborgom,  Aarhusom i  Kopenhagenom.

Naše nove autobusne linije:
Braunschweig - Pragod 94.90 €*Duisburg - Pragod 57.00 €*
Düsseldorf - Pragod 44.00 €*Hannover - Pragod 55.00 €*
Köln - Pragod 28.00 €*Stuttgart - Pragod 29.90 €*