Bustickets
1 2 3 4 5

Udjeli u poduzećima

DTG Deutsche Touring ima udjele u inozemnim prijevozničkim poduzećima Hrvatska i Srbija.

Udjeli u društvima

Hrvatska:100% Touring Croatia
Srbija:100% Touring Serbia