Impresum § ochrona danych

Impresum

DTG Deutsche Touring GmbH

Am Römerhof 17
60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 971 944 833

Email: info@touring.de

AG Frankfurt am Main
HRB-Nr.109394
USt. IDNr. : DE313886146
USt. StNr. : 045/231/9033/1

Właściwa władza nadzorcza:
Regierungspräsidium Darmstadt • Luisenplatz 2 • 64287 Darmstadt •Tel.: 06151 12 0

Proszę zwrócić uwagę, że na tej stronie internetowej znajdują się linki do innych ofert w internecie. Na te wszystkie strony z linkami nie mamy żadnego wpływu i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich formę i treść.

Firma DTG Deutsche Touring GmbH reprezentowana jest przez prezesów Milan Cejic.

Ochrona danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie tematem ochrona danych. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna.

I. Dane osobowe

Pobieranie, przetwarzanie, zapisywanie, edycja i wykorzystywanie Państwa danych następuje z uwzględnieniem obowiązujących prawnych ustaleń dotyczących ochrony danych i wykorzystywane jest w celu rezerwacji jak również do opracowywania Państwa zapytań związanych z rezerwacją. Podawanie danych osobowych do celów porady, reklamy lub badań rynkowych jest dobrowolne, a wykorzystywanie danych do tych celów wymaga Państwa zezwolenia. Dane nie zostaną wykorzystane bez zgody lub podstawy prawnej.

Wyżej wymienione pojęcia rezerwacja jak również zapytanie o rezerwację odnoszą się do przeprowadzenia rezerwacji, rezerwacji i zapłaty, w przypadku wysyłki przez pocztę lub e-mail dostawy dokumentacji podróżnej na podany adres dostawczy względnie e-mail, ewentualnie przeprowadzenie storna i zwrotu kosztów. Nie obejmuje to przysyłania biuletynów informacyjnych, wiadomości przez e-mail lub innych informacji bez wezwania.


Powtórzenie deklaracji zgody
EUROLINES oferuje na swojej stronie internetowej biuletyn informacyjny, który klienci mogą subskrybować. Poniższa zgoda została ewentualnie wyraźnie udzielona i zaprotokołowana przez nas. Zgodnie z ustawą o telemediach jesteśmy zobowiązani do udostępnienia treści zgody w dowolnej chwili. Wyrażenie zgody można w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość.


Zezwolenie na przysyłanie reklam za pośrednictwem e-maila
Wyrażam zgodę na zapisanie moich danych i wykorzystanie ich do informowania mnie za pośrednictwem e-maila o produktach, usługach lub innych aktywnościach.
W przypadku płatności debetowej zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia zdolności płatniczej na podstawie procedury matematyczno-statystycznej, przez uznaną agencję informacyjną, jak np. CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss, o ile wyrazili Państwo jednoznacznie na to zgodę. W celu sprawdzenia zdolności płatniczej przesyłamy agencji informacyjnej wymagane dane osobowe i wykorzstujemy otrzymane informacje odnośnie statystycznego prawdopodobieństwa niewypłacalności w celu podjęcia wyważonej decyzji odnośnie ustanowienia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Wyrażenie zgody można w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zdolności płatniczej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringowe) obliczane na podstawie uznanej naukowo procedury matematyczno-statystycznej, a do obliczeń wykorzystywane są m.in. dane adresowe. Interesy podlegające ochronie zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami prawnymi.

 

II. Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie bedą zasadniczo przekazywane osobom trzecim.
Przy pewnych transakcjach jesteśmy jednakże upoważnieni do przekazywania Państwa danych stowarzyszonym przedsiębiorstwom lub partnerom, w celu realizacji umowy. Państwa dane przekazywane są wyłącznie przedsiębiorstwu, któremu została zlecona realizacja usługi, o ile jest to konieczne do celu realizacji usługi. W celu realizacji płatności przekazujemy Państwa dane płatności instytucji kredytowej, która realizuje płatność lub dostawcy usług płatniczych wybranemu w trakcie składania zamówienia.
Oferenci, którzy na nasze zlecenie opracowują dane, są w sensie prawa federalnego ochrony danych umownie ściśle zobowiązani do zapewnienia ochrony danych i nie należą do osób trzecich.

 

III. Wykorzystywanie plików cookies

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny internetowej i umożliwić działanie pewnych funkcji, wykorzystujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji w przeglądarce, czyli po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki sesji). Inne pliki cookies pozostają w Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (pliki trwałe).
Przeglądarkę można ustawić w ten sposób, aby informowała ona o pozostawianiu plików cookies i każdorazowo o możliwości decyzji o ich zaakceptowaniu lub zaakceptowaniu w szczególnych przypadkach lub ogólnym wykluczeniu. W przypadku wykluczenia plików cookies, funkcjonalność może zostać ograniczona.

 

IV. Bezpieczeństwo danych

Bazy danych naszych klientów jak również nasze serwery dostosowane są do najwyższych wymagań bezpieczeństwa i gwarantują maksymalnie możliwą ochronę Państwa danych przed stratą, nadużyciem jak również bezprawnym dostępem, ogłoszeniem, zmianą i skasowaniem.
Firma Deutsche Touring GmbH zobowiązuje się dostosować do wyżej wymienionych punktów dotyczących ochrony danych. Kontrolowane jest to przez pełnomocników naszego przedsiębiorstwa zajmujących się ochroną danych.

 

V. Linki do innych stron internetowych

Firma Deutsche Touring GmbH nie bierze odpowiedzialności za treści innych oferentów , które można znaleźć na ich stronie przez linki. Niektóre linki naszej strony mogą wskazywać na treści, które nie są zapisane na własnych serwerach. Treści z zewnątrz są sprawdzane przy wstawianiu linków pod względem niezgodności z prawem i karalności. Mimo to nie można wykluczyć, że treści nie zostaną później zmienione przez oferentów. Firma Deutsche Touring nie jest zobowiązana ciągle je sprawdzać i dlatego odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność.

 

VI. Statystyki wyszukiwarki

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych, stworzonej przez firmę Google Inc ("Google"). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek” – „cookies", tj. plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje generowane przez cookies, dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP), są przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu dokonywania analizy korzystania przez Państwa z witryny, sporządzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu.
Ponadto firma Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile stanowią o tym przepisy lub jeśli strony trzecie będą przetwarzały te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyła Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Mogą Państwo zrezygnować z instalacji plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionego celu. Mogą Państwo w dowolnym momencie nie wyrazić zgody na pobranie i wykorzystywania adresu IP przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy wziąć pod uwagę, iż usługa Google Analytics na tej stronie została poszerzona o kod "gat._anonymizeip();" w celu zagwarantowania anonimowego pobierania adresów IP.

 

VII. Sharebuttons

Niniejsza strona internetowa zawiera tak zwane "share buttons" – przyciski udostępniania na Facebooku i Twitterze. Oferta Facebook.com obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1601S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, natomiast sieć Twitter - przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Wtyczki oznaczone są logiem. Wtyczka jest programem komputerowym, który zostaje „podpięty" do innego oprogramowania i w ten sposób rozszerza jego funkcjonalność. Przycisk „lubię to", zintegrowany na naszej stronie internetowej, jest właśnie taką wtyczką.
Podczas próby wejścia użytkownika na stronę internetową za pomocą naszego serwisu, zawierającego taką wtyczkę, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami serwisów Facebook lub Twitter. Zawartość wtyczki jest przekazywana z Facebooka lub Twittera do przeglądarki, a stamtąd - ponieważ  strona internetowa jest zintegrowana za pomocą wtyczki - informacja o wejściu na stronę może zostać przekazana do serwisów Facebook i Twitter. Jeśli są Państwo dodatkowo zalogowani w serwisach Facebook lub Twitter, Facebook lub Twitter mogą przypisać Państwa wizytę na stronie do odpowiedniego konta. Jeśli naciskają Państwo przycisk lub używają wtyczki w celu dodania komentarza,  odpowiednie informacje są przekazywane z przeglądarki bezpośrednio do serwisów Facebook lub Twitter i tam przechowywane.
Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronach internetowych serwisów Facebook lub Twitter.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu swoich danych na naszej stronie za pomocą serwisów Facebook i Twitter wylogowując się z Facebooka lun Twittera przed wejściem na naszą stronę.


Prawo do informacji, pytania i komentarze
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa danych przechowywanych przez nas, jak również ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.
Jeśli mają Państwo pytania i/lub propozycje związane z ochroną danych www.touring.de, proszę skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem: datenschutz@eurolines.de.